ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol. s r. o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
tel.: +421 33 5567190
fax.: +421 33 5567192
mobil: 0903 720 365
e-mail: riaditel@zosbezpecnost.sk
O nás Ochrana objektov Odborná príprava
Cenník Licencie Kontakt

Ochrana objektov cestou pultu centralizovanej ochrany

Množstvo prípadov krádeží vlámaním do objektov i útokov na osoby v objektoch potvrdzujú skutočnosť, že spôsoby tzv. klasického zabezpečenia objektov (mreže, zámky a pod.) neposkytujú vždy dostatočne účinnú ochranu majetku a osôb.

Z toho dôvodu ochrana objektov elektrickými zabezpečovacími systémami  pripojenými na pult centralizovanej ochrany (poplachové prijímacie centrum)   poskytuje vysoký a spoľahlivý štandard ochrany, prístupný pre súkromné osoby  podnikateľské subjekty. 


Elektrickými zabezpečovacími systémami  môžu byť chránené objekty prakticky bez akéhokoľvek obmedzenia. Chránené môžu byť byty, rodinné domy, výrobné prevádzky, haly, sklady, obchody, reštaurácie, hotely, ubytovne, čerpacie stanice pohonných hmôt, zlatníctva , úrady a ďalšie objekty. Naša spoločnosť chráni stovky uvedených objektov v mestách Trnava,Piešťany, Hlohovec, Leopoldov, Sereď a v ich okolitých obciach. Poplachový systém umožňuje prenášať na  prijímacie poplachové centrum (pult centralizovanej ochrany)  poplachový stav – napr.   vniknutie neoprávnenej osoby do chráneného objektu, výpadok sieťového napájania -  napr. výpadok elektrického prúdu v chránenom objekte,čo má význam najmä pre prevádzky so skladovaním potravín, masových výrobkov a pod., narušenie sabotážnej  slučky – zásah do systému , stav okamžitého ohrozenia   života, zdravia a majetku osoby cestou tiesňového hlásiča ,  príchod a odchod  chráneného objektu a ďalšie informácie.Systém umožňuje monitorovať a presne vyhodnocovať i elektrickú požiarnu  signalizáciu s okamžitým vyhodnotením priestoru a miesta vzniku požiaru.

Naša spoločnosť zabezpečuje pre zákazníkov najmä:
 - bezpečnostnú typológiu objektu a montáž elektrického zabezpečovacieho systému  v objekte, vrátane dodania a montáže doplňujúcich bezpečnostných systémov (napr. kamerové systémy, prístupové systémy, dochádzkové systémy, stravovací systém  a pod.),
 - ochranu objektu formou pripojenia elektrického zabezpečovacieho  systému  na pult centralizovanej ochrany (pripojenie sa vykonáva bezplatne),
 - nepretržité monitorovanie stavu zabezpečovacích  systémov pripojených na pult centralizovanej ochrany  cestou telekomunikačných   sietí (telefónom, rádiovou sieťou alebo mobilnou sieťou),
 - pri prijatí poplachovej alebo inej správy o narušení chráneného objektu  realizujeme okamžitý zásah zásahovými skupinami a previerku objektu.

Copyright 2020. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. Powered by Webcredit s.r.o.