ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol. s r. o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
tel.: +421 33 5567190
fax.: +421 33 5567192
mobil: 0903 720 365
e-mail: riaditel@zosbezpecnost.sk
O nás Ochrana objektov Odborná príprava
Cenník Licencie Kontakt

Cenník služieb

Fyzická ochrana objektov. Cena za jednu hodinu výkonu strážnej služby na jedného bezpečnostného pracovníka sa stanovuje v závislosti od miery  bezpečnostného rizika, počtu bezpečnostných pracovníkov, režimu ich činnosti, charakteru obsluhy zabezpečovacích a poplachových systémov a pod. Cena sa vždy určí podľa bezpečnostnej typológie objektu a charakteru a rozsahu bezpečnostnej práce. V bezpečnostnej praxi sa pohybuje od cca 9 EUR a vyššie za jednu hodinu výkonu služby na bezpečnostného pracovníka. Cena je vždy závislá od legislatívnych podmienok, ktorými sa stanovuje cena práce v Slovenskej republike (Zákonník práce, minimálna mzda atď.)

Ochrana objektu cestou pultu centralizovanej ochrany. Mesačný poplatok  za nepretržité  monitorovanie  objektu chráneného elektrickým zabezpečovacím systémom (jednoduchý objekt, bez výrazného bezpečnostného rizika, jeden až dva detektory pohybu) sa pohybuje od 15 €.Čím je bezpečnostné riziko objektu vyššie, alebo čím viac je detektorov a poplachových zón v objekte, tým je aj mesačný poplatok vyšší (napr. v objekte je trezor, jedy, liečivá,  koncentrácia výpočtovej techniky, osobných údajov, cenné umelecké predmety, sklady liehovín, tabakových výrobkov, spotrebného tovaru, elektroniky atď.).  Ďalšie poplatky: výjazd k objektu na základe poplachovej správy sa pohybuje od 10 do 25 € (podľa dislokácie objektu).

Technické vybavenie nášho pultu centralizovaniej ochrany umožnuje aj dalšie doplnkové služby, ako napr. online sledovanie stavu poplachového systému cez internet, kontrola stavu stráženia objektu k určitému času, možnosť pripojenia kamier (video pult) a pod. 

Preprava a ochrana prepravy finančných hotovostí a iných cenín. Cena sa pohybuje od sumy cca  20 €  za jednu prepravu, v závislosti na výške prepravovanej finančnej hotovosti, frekvencii a pravidelnosti prepráv  (hodnoty repravovanej a chránenej  veci). Čím vyššia hodnota finančných prostriedkov , tým vyššia cena ktorá vychádza z povinnosti bezpečnostnej služby zvyšovať počty bezpečnostných pracovníkov a vyčlenených služobných vozidiel na základe zákona súkromnej bezpečnosti. K cene sa účtujú prepravné náklady za  jeden kilometer, ktoré predstavujú  0,40 €.Kurz odbornej prípravy na získanie preukazu  typu „S „  sa pohybuje od sumy 187 €  do 270 €. V cene sú zahrnuté všetky osobné i vecné náklady na zabezpečenie a realizáciu  kurzu i vykonanie skúšky (učebné pomôcky, písacie pomôcky,  didaktické pomôcky,  mzdy lektorov, správne poplatky za prihlásenie na skúšku, správne poplatky na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti).  Cena za kurz odbornej spôsobilosti na získanie preukazu typu „P“ sa stanovuje individuálne, v závislosti od počtu záujemcov o absolvovanie kurzu. 

Ceny za ostatné formy výkonu strážnej služby a detektívnej služby sú stanovené podľa charakteru požiadaviek klientov a náročnosti a rozsahu plnenia bezpečnostných úloh a ich výška je vždy určovaná individuálne pre každý špecifický prípad. Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty, ktorej výška je stanovená platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Copyright 2020. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. Powered by Webcredit s.r.o.